WipWap zet zich in tijdens de lockdown

6/4/2021
WipWap, jongeren in de spotlight
#WipWap is een online jongerencampagne en een initiatief vanuit Pubers in de Spotlight. #WipWap bestaat uit vier jongerenpresentatoren uit Lansingerland, in de leeftijd van 14 t/m 19 jaar.

Vier jongeren van het team zijn het gezicht van het jongerenplatform en maken wekelijks een vlog die gedeeld wordt op de Instagram-kanalen van Lansingerland Jeugd en WipWap.tv.

In deze vlogs gaan de jongeren als presentator het gesprek aan met andere jongeren, over maatschappelijke onderwerpen. Hiermee willen we vanuit Pubers in de Spotlight jongeren een stem geven over maatschappelijke onderwerpen. Het is belangrijk om de jongeren mee te nemen in verschillende vraagstukken, aangezien de jeugd in de leeftijd van 10 – 25 jaar in grote getale aanwezig is in Lansingerland.

Sinds 19 december 2020, met de landelijke lockdown, zijn de presentatoren de straat opgegaan om jongeren te bevragen over hun bevindingen van de lockdown en hoe zij het beleven. Jongeren gaven aan dat zede Kerst anders beleefd hebben en dat oud en nieuw niet hetzelfde is geweest als voorgaande jaren. Daarnaast gaven de jongeren aan dat ze zeker rekening houden met anderen mensen, omdat ze corona serieus nemen.

In januari 2021 maakten de presentatoren een persoonlijke vlog van hun talenten. Zo is Jannillio gestart met een sport-workout en heeft Cato laten zien dat je op een makkelijke en leuke manier je schoenen kan pimpen. 

Wil je op de hoogte blijven of heb je tips, volg dan de Instagram accounts van LansingerlandJeugd of WipWap.tv.